DISCLAIMER

De Cruise-Specialisten is een onderdeel van The Travel Club en YourTravel.

Kamer van Koophandel

Franchiseorganisatie The Travel Club staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59901152. Franchiseorganisatie YourTravel staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59901152.

Inhoud

De door Cruise-Specialisten verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Cruise-Specialisten kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Cruise-Specialisten en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Cruise-Specialisten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Cruise-Specialisten worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Cruise-Specialisten.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Cruise-Specialisten omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing. 

Zoek op kaart?